katalog on-line
o nas
regulamin
nowości
oferta
książka
z autografem
archiwum
WBP w Olsztynie

Podsumowanie III edycji projektu „Mała książka – wielki człowiek”

Piątka – Biblioteka Dzieci i Młodzieży brała udział w III edycji (2020/21) projektu „Mała książka – wielki człowiek” dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowanego przez Instytut Książki. W jego ramach dzieci, które odwiedziły bibliotekę, otrzymały Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W jej skład wchodziła książka „Pierwsze czytanki dla…” z klasycznymi i współczesnymi utworami wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, a także Karta Małego Czytelnika, służąca do zbierania naklejek za wypożyczanie książek. Każde dziecko, które zgromadziło na swojej Karcie dziesięć naklejek, zostało nagrodzone dyplomem, potwierdzającym czytelnicze zainteresowania.

Kolaż zdjęć dwóch dziewczynek – dziewczynka na zdjęciu po lewej trzyma w dłoniach kartę z naklejkami, a na pierwszym planie widać książkę, dziewczynka na zdjęciu po prawej, siedząc przy stole, nakleja naklejkę na kartę

Gratulujemy Małym Czytelnikom, którzy regularnie odwiedzali bibliotekę, wypożyczając książki i odebrali dyplomy. Przedszkolaki, które chciałyby otrzymać Wyprawkę Czytelniczą, zapraszamy do udziału w IV edycji projektu.

Kolaż zdjęć dwóch dziewczynek – dziewczynka na zdjęciu po lewej pokazuje do obiektywu kartę z naklejkami i dyplom, dziewczynka na zdjęciu po prawej pokazuje do obiektywu dwie karty z naklejkami i książkę