katalog on-line
o nas
regulamin
nowości
oferta
książka
z autografem
archiwum
WBP w Olsztynie

Fan-tas-tycz-na zabawa

Podczas naszego dzisiejszego spotkania (12.02) z dziećmi z grupy Kropelki z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Olsztynie kaczka Katastrofa, bohaterka opowiadań Wojciecha Widłaka o Panu Kuleczce próbowała nas przekonać, że celowe wywracanie się podczas jazdy na nartach może być fan-tas-tycz-ną zabawą. Po wysłuchaniu tekstu rozmawialiśmy o tym, czym różni się zima od innych pór roku, jak należy się w tym okresie ubierać i jakie atrakcje czekają na dzieci, gdy ziemię pokryje śnieżny puch.

Następnie przedszkolaki, podczas zabawy ruchowej, przeskakiwały bardzo ostrożnie z jednej kry lodu na drugą, uważając, by nie wpaść do lodowatej wody oraz pokonywały śliski i wąski odcinek ścieżki, starając się przy tym utrzymać równowagę. Ćwiczyliśmy również celność, próbując trafić do kosza kulami wykonanymi z gazet oraz tańczyliśmy w takt zimowej piosenki, naśladując przy tym narciarzy i łyżwiarzy.

Podczas zajęć wykorzystano:

  1. W. Widłak, Narty, w: Pan Kuleczka. Dom, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2008, s. 8-13.