katalog on-line
o nas
regulamin
nowości
oferta
książka
z autografem
archiwum
WBP w Olsztynie

Czwartki po warmińsku

Legendy warmińskie były tematem zajęć podczas czwartkowych (15.02 i 22.02) spotkań z dziećmi w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Olsztynie. W grupach Biedronki i Zielone Groszki, przedszkolaki wysłuchały legendy Ireny Kwintowej pt. „Kaczeńce”. Dzięki mini inscenizacji łatwiej było uczestnikom śledzić akcję utworu, a  krople wody z „jeziora” były dodatkową atrakcją. Natomiast za pomocą kart obrazkowych, w grupie Żabki przedstawiłyśmy „Legendę o św. Jakubie patronie Olsztyna” M. Zientary-Malewskiej. Była też okazja do rozmowy o zabytkach naszego miasta, znanych postaciach związanych z Warmią oraz do wyjaśnienia, co oznacza powiedzenie „wstrzymał Słońce ruszył Ziemię”.

Podczas zajęć wykorzystano materiały:

  1. I. Kwintowa, Kaczeńce, [w:] Uśmiechnij się bajko, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1982.
  2. M. Zientara-Malewska, Legenda o św. Jakubie patronie Olsztyna, [w:] Dzieła wybrane, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1997,
  3. Karty obrazkowe z animacji ze strony https://www.youtube.com/watch?v=BYCM7-hFoCk