katalog on-line
o nas
regulamin
nowości
oferta
książka
z autografem
archiwum
WBP w Olsztynie

Popołudnie w Piątce – Kolory emocji

W ostatnim tygodniu października odbyły się popołudniowe zajęcia dla „starszaków” (dzieci w wieku 7-11 lat). Uczestnicy poddali wnikliwej analizie kilkanaście obrazów najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych. Najwięcej uwagi poświęciliśmy interpretacji kolorów, które okazały się być istotnym nośnikiem emocji w malarstwie. W części praktycznej spotkania, dzieci stworzyły swój obraz, będący odzwierciedleniem ich aktualnego samopoczucia.