katalog on-line
o nas
regulamin
nowości
oferta
książka
z autografem
archiwum
WBP w Olsztynie

Wakacje w Piątce
Podróż pierwsza – Polska

Tegoroczne wakacje ruszyły już pełną parą, a wraz z nimi nasze podróże po krajach Europy. Podróż zaczęliśmy (jakże mogłoby być inaczej!), od naszej ojczyzny, Polski. Zadanie stało przed nami niełatwe, jako że jest to miejsce dla nas wszystkich najbliższe i dlatego wiele o nim wiemy. Zaczęliśmy od krótkiej rozmowy na temat tego, gdzie znajduje się Polska, co jest jej stolicą i jakich ma sąsiadów. Następnie zmierzyliśmy się z dopasowaniem charakterystycznych symboli do miast, z których pochodzą. Polska to nie tylko to co łączy, ale także różnorodność przejawiająca się w ludowym ubiorze, obyczajach czy gwarze. Z tego miejsca płynnie przeszliśmy od ogółu do szczegółu, czyli naszej małej ojczyzny - Warmii. Były elementy gwary warmińskiej oraz strój warmiński. Następnie słuchaliśmy audiobooka z nagraniem baśni „Diabelski most”, co stało się przyczynkiem do rozmowy na temat roli legend i baśni w naszym życiu.

Nieodłącznym elementem ludowości od zawsze były tradycyjne wycinanki wykonywane z kolorowego papieru. Były one świetną inspiracją do prac plastycznych, które wykonaliśmy w ostatniej części zajęć.

Wykorzystano materiały:
„Elementarz Gwary Warmińskiej”, Izabela Lewandowska, Edward Cyfus
„Cudowna Studzienka. Baśnie Polskie”, czyta Anna Seniuk
Seria „Ocalić od Zapomnienia: Polskie Stroje Ludowe”, część 1, 2

Dziękujemy pani Janinie Wierzbickiej, artystce ludowej, za wypożyczenie wykonanych przez nią wycinanek ludowych oraz Szkole Podstawowej im. Rodzin Warmińskich w Sząbruku za wypożyczenie stroju warmińskiego.