katalog on-line
o nas
regulamin
nowości
oferta
książka
z autografem
archiwum
WBP w Olsztynie

Podróże literackie – Jaki jestem

Listopadowe spotkanie z cyklu „Podróże literackie” wypełniły rozważania nad trudnym słowem patriotyzm, któremu poświęcona została książka Joanny Olech „Kto ty jesteś?”. Jej tytuł zainspirował nas do luźnej pogadanki na temat podobieństw i różnic, które dostrzegamy na co dzień w kontaktach z innymi ludźmi. Za pomocą pantomimy uczestnicy spotkania mieli okazję zaprezentować swoje dominujące cechy charakteru, a odgadnięcie ich było dla grupy nie lada wyzwaniem. W trakcie zajęć cofnęliśmy się o 300 lat, by podziwiać strój ówczesnego patrioty. Poznaliśmy przy okazji jego poszczególne elementy – kontusz, karabelę i konfederatkę. Dzięki Joannie Olech stworzyliśmy kodeks postępowania małego patrioty, w którym nie zabrakło takich punktów jak pilna nauka, pomoc osobom starszym, ochrona przyrody i dbałość o język ojczysty. Następnie przystąpiliśmy do zabawy ruchowej wraz z gromadką przyjaciół Kubusia Puchatka (na podstawie książki „Niech żyje współpraca”). Zwieńczeniem zajęć była część plastyczna, w trakcie której dzieci przy pomocy paluszków stworzyły jesienne drzewko, nawiązujące do drzewka genealogicznego, o którym wspominaliśmy na początku spotkania. Tym sposobem każdy podróżnik zostawił na swojej pracy ślad linii papilarnych, który zastąpił podpis.