katalog on-line
o nas
regulamin
nowości
oferta
książka
z autografem
archiwum
WBP w Olsztynie
plakat

Tydzień Zakazanych Książek

Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Jest to jedno z tych praw, do których Amerykanie przywiązują duże znaczenie. Prawo do wolności słowa traktują bardzo poważnie, jako prawo podstawowe, w pewien sposób są z niego dumni - jako z uosobienia ich wolności.

Chcemy, aby Tydzień Zakazanych Książek był nie tylko akcją uświadamiającą, ale żeby był okazją do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury, zachęcił do czytania, także książek, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej, obyczajowej etc.

W amerykańskich bibliotekach Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) będzie obchodzony już po raz 30-ty.

Wykorzystano materiały pochodzące ze stron:
http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2081
http://bibliosfera.net/zakazane-ksiazki-2012/